Bắp Bò Muối Rau Tiến Vua – Khối Lượng 1kg

250.000

Giá được tính cho 1kg bắp bò muối rau tiến vua.

Nguyên liệu tươi sạch, không phụ gia, hóa chất

Free Ship khi đặt hàng từ 5 kg trở lên

bắp bò muối rau tiến vua
Bắp Bò Muối Rau Tiến Vua – Khối Lượng 1kg

250.000

Danh mục: